Τίτλος Προγράμματος:

"Εξειδίκευση στη Κλινική Εργαστηριακή Διαγνωστική στο πεδίο της Αιματολογίας

Αίτηση συμμετοχής: Μεταβαίνοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://learning.uth.gr/hematology/


Στοιχεία του Προγράμματος:

Συνολική Διάρκεια: 150 ώρες ανά πρόγραμμα

Δίδακτρα: 370,00 ευρώ

ECTS/ECVET: 10

Φορέας Υλοποίησης: ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τύπος Πιστοποιητικού: Πιστοποιητικό Εξιδεικευμένης Επιμόρφωσης

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Άγγελος Παπαϊωάννου, Καθηγητής ΠΘ

Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος: Γεώργιος Κολιάκος, Καθηγητής ΑΠΘ

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται πλήρως εξ' αποστάσεως.  


Απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές & επαγγελματίες υγείας που εργάζονται ή έχουν δικαίωμα εργασίας στα αιματολογικά διαγνωστικά εργαστήρια, στο πεδίο της κλινικής διάγνωσης. 

*Εξαιρούνται οι φοιτητές των Ιατρικών Εργαστηρίων που παρακολουθούν μαθήματα με διδάσκοντα τον κ. Α. Παπαϊωάννου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μεταβαίνοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://learning.uth.gr/hematology/

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.


Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγητής, κ. Άγγελος Παπαϊωάννου

Πληροφορίες: 

Τηλεφωνικά: 2410684448 / 6976391477

E-mail: agpapaioannou@uth.gr