Νέα του ιστοχώρου

Picture of Προγράμματα Elqa
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εκπαιδευτικό σεμινάριο που αφορά στις απαιτήσεις για την διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών (π.χ. ποιότητας ύδατος, λυμάτων, θαλασσινού νερού, τροφίμων, κα.)
by Προγράμματα Elqa - Sunday, 15 July 2018, 1:56 PM
 

https://elqa.teilar.gr/e-programs/ (επιλογή «ISO/IEC 17025:2017 - Απαιτήσεις για την Διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών», επιλογή «ΕΙΣΟΔΟΣ ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ», επιλογή του προγράμματος)

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου που αφορά στις απαιτήσεις για ...

Read the rest of this topic
(256 words)
 
Picture of Προγράμματα Elqa
Έναρξη Προγράμματος e-learning με τίτλο "Μικροβιολογικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος"
by Προγράμματα Elqa - Thursday, 24 May 2018, 2:19 PM
 

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, καλεί όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο: "Μικροβιολογικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος", το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ι.Δ.Β.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Το εν λόγω ...

Read the rest of this topic
(189 words)
 
Picture of Προγράμματα Elqa
Έναρξη Προγράμματος e-learning με τίτλο "Φυσικοχημικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος"
by Προγράμματα Elqa - Thursday, 24 May 2018, 2:19 PM
 

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, καλεί όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο: "Φυσικοχημικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος", το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ι.Δ.Β.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Το εν λόγω ...

Read the rest of this topic
(205 words)