Τίτλος Προγράμματος:

"Μικροβιολογικός Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Ύδατος" 

Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης από το ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται πλήρως εξ' αποστάσεως. Προαιρετικά, πραγματοποιείται πρακτική άσκηση στους συμμετέχοντες, διάρκειας μιας ημέρας, με φυσική τους παρουσία στα εργαστήρια της ΔΕΥΑ Λάρισας. 

Απευθύνεται σε απόφοιτους Ανώτατης Εκπαίδευσης, Σχολών Επιστημών Υγείας και Θετικών Επιστημών. Παρέχεται Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης από το ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Κόστος Συμμετοχής: 350 ευρώ.

Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγητής, κ. Άγγελος Παπαίωάννου, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Πληροφορίες: 

Τηλεφωνικά: 2410684448 / 6976391477

E-mail: papaioannou@teilar.gr Πρόγραμμα: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Γενικά Στοιχεία Μικροβιολογίας Ύδατος

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. Ύδωρ & Δημόσια Υγεία

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. Εργαστηριακός Μικροβιολογικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος

ΕΝΟΤΗΤΑ IV. Πρακτική Άσκηση Συμμετεχόντων στον Μικροβιολογικό Έλεγχο Ύδατος

ΕΝΟΤΗΤΑ V. Αξιολόγηση - Πιστοποίηση Γνώσεων Συμμετεχόντων