Συνολική Διάρκεια:

100 ώρες ανά πρόγραμμα              https://learning.uth.gr/water_microbiology/

Δίδακτρα:

270,00 ευρώ

ECTS/ECVET

7

Φορέας Υλοποίησης

ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τύπος Πιστοποιητικού:

Πιστοποιητικό Εξιδεικευμένης Επιμόρφωσης

Επιστημονικά Υπεύθυνος:

Άγγελος Παπαϊωάννου

Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος:

Γεώργιος Κολιάκος

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μεταβαίνοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://learning.uth.gr/water_microbiology/

Απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές & επαγγελματίες υγείας που εργάζονται ή έχουν δικαίωμα εργασίας στα βιοαναλυτικά εργαστήρια (έλεγχος ποιότητας ύδατος, λυμάτων, τροφίμων, κα.).

*Εξαιρούνται οι φοιτητές των Ιατρικών Εργαστηρίων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που παρακολουθούν μαθήματα του Καθηγητή κ. Α. Παπαϊωάννου.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Άγγελος Παπαϊωάννου, Καθηγητής ΠΘ

Τηλ. Επικοινωνίας: 6976391477Πρόγραμμα: ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. Γενικά Στοιχεία Μικροβιολογίας Ύδατος

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. Ύδωρ & Δημόσια Υγεία

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. Εργαστηριακός Μικροβιολογικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος

ΕΝΟΤΗΤΑ IV. Πρακτική Άσκηση Συμμετεχόντων στον Μικροβιολογικό Έλεγχο Ύδατος

ΕΝΟΤΗΤΑ V. Αξιολόγηση - Πιστοποίηση Γνώσεων Συμμετεχόντων