Νέα του ιστοχώρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εκπαιδευτικό σεμινάριο που αφορά στις απαιτήσεις για την διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών (π.χ. ποιότητας ύδατος, λυμάτων, θαλασσινού νερού, τροφίμων, κα.)

από Προγράμματα Elqa -

https://elqa.teilar.gr/e-programs/ (επιλογή «ISO/IEC 17025:2017 - Απαιτήσεις για την Διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών», επιλογή «ΕΙΣΟΔΟΣ ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ», επιλογή του προγράμματος)

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου που αφορά στις απαιτήσεις για την διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών (π.χ. ποιότητας ύδατος, λυμάτων, θαλασσινού νερού, τροφίμων, κα.), σύμφωνα με το ISO/IEC 17025:2017, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1.     Μετά από παράκληση πολλών ατόμων, η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει μέχρι και 31/08/2018, μέσω email, στο οποίο θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ο τίτλος του βασικού πτυχίου Α.Ε.Ι. και ο αριθμός ταυτότητας του αιτούντος.

2.     Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει στις 03/09/2018 και η λήξη του στις 31/10/2018.

3.     Η πληρωμή του κόστους συμμετοχής στο πρόγραμμα θα γίνει στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΒΑΝ: GR08 0172 6140 0056 1408 3797 190

Αιτιολογία: Να γραφεί το όνομα συμμετέχοντος στο πρόγραμμα  ή ο φορέας εργασίας του και ο τίτλος του προγράμματος (π.χ. Παπαδόπουλος Χαρίλαος, ISO 17025 ή π.χ. ΔΕΥΑ Λάρισας, ISO 17025)

4.     Αποστολή του αποδεικτικού πληρωμής είτε μέσω email είτε μέσω φαξ (2410684650), ώστε να λάβουμε γνώση και να σας σταλεί το σχετικό τιμολόγιο.

5.     Αποστολή στους συμμετέχοντες των στοιχείων εισόδου στο πρόγραμμα (Όνομα Χρήστη και Κωδικό) και οδηγιών για το πρόγραμμα.

 

Πάντοτε στη διάθεσή σας,

Άγγελος Παπαϊωάννου

Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας

Διευθυντής Προγραμμάτων ELQA

http://elqa.teilar.gr

 

Τηλ.: 2410684649

Φαξ: 2410684650

 

E-mail: papaioannou@gmail.com   /   elqa@teilar.gr  


Έναρξη Προγράμματος e-learning με τίτλο "Μικροβιολογικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος"

από Προγράμματα Elqa -

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, καλεί όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο: "Μικροβιολογικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος", το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ι.Δ.Β.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Το εν λόγω πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί για τρίτη συνεχή χρονιά, μετά από αιτήματα πολλών ατόμων. Θα περιλαμβάνει (α) Θεωρητικό μέρος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, και συνεπώς δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων σε αυτό, και (β) Πρακτική άσκηση συμμετεχόντων, η οποία είναι προαιρετική και θα πραγματοποιηθεί στα εργαστήρια της ΔΕΥΑ Λάρισας, σε χρονικό διάστημα μιας ημέρας.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, απονέμεται "Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης" από το Ι.Δ.Β.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 350 ευρώ. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο elqa@teilar.gr  ή στο papaioannou@teilar.gr   από 10/01/2018 έως και 28/02/2018.

Στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφονται:

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Διεύθυνση Κατοικίας (Πόλη, Οδός, Αριθμός, Τ.Κ.)

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Τίτλος Πτυχίου

Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας

Για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε:

κ. Άγγελος Παπαϊωάννου

Υπεύθυνος Προγράμματος

2410684448

6976391477


Έναρξη Προγράμματος e-learning με τίτλο "Φυσικοχημικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος"

από Προγράμματα Elqa -

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, καλεί όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο: "Φυσικοχημικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος", το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ι.Δ.Β.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Το εν λόγω πρόγραμμα έρχεται σε συνέχεια του προγράμματος που υλοποιήθηκε μέσω του Ι.Δ.Β.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, το οποίο αφορούσε στον Μικροβιολογικό Έλεγχο Ποιότητας Ύδατος.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει (α) Θεωρητικό μέρος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, και συνεπώς δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων σε αυτό, και (β) Πρακτική άσκηση συμμετεχόντων, η οποία είναι προαιρετική και θα πραγματοποιηθεί στα εργαστήρια της ΔΕΥΑ Λάρισας, σε χρονικό διάστημα μιας ημέρας.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, απονέμεται "Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης" από το Ι.Δ.Β.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 350 ευρώ. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο elqa@teilar.gr  ή στο papaioannou@teilar.gr   από 01/02/2018 έως και 31/03/2018.

Στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφονται:

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Διεύθυνση Κατοικίας (Πόλη, Οδός, Αριθμός, Τ.Κ.)

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Τίτλος Πτυχίου

Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας

 

Για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε:

κ. Άγγελος Παπαϊωάννου

Υπεύθυνος Προγράμματος

2410684448

6976391477


Παλαιότερα θέματα...