Νέα του ιστοχώρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εκπαιδευτικό σεμινάριο που αφορά στις απαιτήσεις για την διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών (π.χ. ποιότητας ύδατος, λυμάτων, θαλασσινού νερού, τροφίμων, κα.)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Εκπαιδευτικό σεμινάριο που αφορά στις απαιτήσεις για την διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών (π.χ. ποιότητας ύδατος, λυμάτων, θαλασσινού νερού, τροφίμων, κα.)

by Προγράμματα Elqa -
Number of replies: 0

https://elqa.teilar.gr/e-programs/ (επιλογή «ISO/IEC 17025:2017 - Απαιτήσεις για την Διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών», επιλογή «ΕΙΣΟΔΟΣ ΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ», επιλογή του προγράμματος)

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου που αφορά στις απαιτήσεις για την διαπίστευση εργαστηρίων δοκιμών (π.χ. ποιότητας ύδατος, λυμάτων, θαλασσινού νερού, τροφίμων, κα.), σύμφωνα με το ISO/IEC 17025:2017, σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

1.     Μετά από παράκληση πολλών ατόμων, η αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μπορεί να γίνει μέχρι και 31/08/2018, μέσω email, στο οποίο θα αναφέρονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, ο τίτλος του βασικού πτυχίου Α.Ε.Ι. και ο αριθμός ταυτότητας του αιτούντος.

2.     Η έναρξη του προγράμματος θα γίνει στις 03/09/2018 και η λήξη του στις 31/10/2018.

3.     Η πληρωμή του κόστους συμμετοχής στο πρόγραμμα θα γίνει στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα Πειραιώς

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΙΒΑΝ: GR08 0172 6140 0056 1408 3797 190

Αιτιολογία: Να γραφεί το όνομα συμμετέχοντος στο πρόγραμμα  ή ο φορέας εργασίας του και ο τίτλος του προγράμματος (π.χ. Παπαδόπουλος Χαρίλαος, ISO 17025 ή π.χ. ΔΕΥΑ Λάρισας, ISO 17025)

4.     Αποστολή του αποδεικτικού πληρωμής είτε μέσω email είτε μέσω φαξ (2410684650), ώστε να λάβουμε γνώση και να σας σταλεί το σχετικό τιμολόγιο.

5.     Αποστολή στους συμμετέχοντες των στοιχείων εισόδου στο πρόγραμμα (Όνομα Χρήστη και Κωδικό) και οδηγιών για το πρόγραμμα.

 

Πάντοτε στη διάθεσή σας,

Άγγελος Παπαϊωάννου

Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας

Διευθυντής Προγραμμάτων ELQA

http://elqa.teilar.gr

 

Τηλ.: 2410684649

Φαξ: 2410684650

 

E-mail: papaioannou@gmail.com   /   elqa@teilar.gr