Νέα του ιστοχώρου

Έναρξη Προγράμματος e-learning με τίτλο "Φυσικοχημικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος"

Έναρξη Προγράμματος e-learning με τίτλο "Φυσικοχημικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος"

by Προγράμματα Elqa -
Number of replies: 0

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας του ΤΕΙ Θεσσαλίας, καλεί όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης με τίτλο: "Φυσικοχημικός Έλεγχος Ποιότητας Ύδατος", το οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ι.Δ.Β.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Το εν λόγω πρόγραμμα έρχεται σε συνέχεια του προγράμματος που υλοποιήθηκε μέσω του Ι.Δ.Β.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, το οποίο αφορούσε στον Μικροβιολογικό Έλεγχο Ποιότητας Ύδατος.

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει (α) Θεωρητικό μέρος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, και συνεπώς δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των συμμετεχόντων σε αυτό, και (β) Πρακτική άσκηση συμμετεχόντων, η οποία είναι προαιρετική και θα πραγματοποιηθεί στα εργαστήρια της ΔΕΥΑ Λάρισας, σε χρονικό διάστημα μιας ημέρας.  

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, απονέμεται "Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης" από το Ι.Δ.Β.Ε. του ΤΕΙ Θεσσαλίας, αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Κράτος. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 350 ευρώ. 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο elqa@teilar.gr  ή στο papaioannou@teilar.gr   από 01/02/2018 έως και 31/03/2018.

Στην αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφονται:

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Διεύθυνση Κατοικίας (Πόλη, Οδός, Αριθμός, Τ.Κ.)

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Τίτλος Πτυχίου

Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας

 

Για τυχόν διευκρινήσεις μπορείτε να απευθύνεστε:

κ. Άγγελος Παπαϊωάννου

Υπεύθυνος Προγράμματος

2410684448

6976391477