Τίτλος Προγράμματος:

"Φυσικοχημικός Έλεγχος Ποιότητας Πόσιμου Ύδατος

Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης από το ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας. 

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται πλήρως εξ' αποστάσεως. Προαιρετικά, πραγματοποιείται πρακτική άσκηση στους συμμετέχοντες, διάρκειας μιας ημέρας, με φυσική τους παρουσία στα εργαστήρια της ΔΕΥΑ Λάρισας. 

Απευθύνεται σε στελέχη Βιοαναλυτικών Εργαστηρίων και απόφοιτους Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Θετικών Επιστημών.Παρέχεται Πιστοποιητικό Διά Βίου Εκπαίδευσης από το ΙΔΒΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Κόστος Συμμετοχής: 350 ευρώ.

Υπεύθυνος Προγράμματος: Καθηγητής, κ. Άγγελος Παπαίωάννου, Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων, ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Πληροφορίες: 

Τηλεφωνικά: 2410684448 / 6976391477

E-mail: papaioannou@teilar.gr