Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας καλωσορίζει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Δειγματοληψία Περιβαλλοντικών & Βιολογικών Υλικών».

https://learning.uth.gr/materials_sampling/

Έναρξη Εκπαιδευτικού Προγράμματος

"Δειγματοληψία Περιβαλλοντικών & Βιολογικών Υλικών"

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://learning.uth.gr/materials_sampling/